NEEM CONTACT OP
Algemeen

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben wij persoonsgegevens nodig waar wij zorgzaam mee omspringen. Wij willen je met deze privacyverklaring informeren welke gegevens wij verwerken en waarom wij deze verwerken.

Good ‘n food behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring ten alle tijde aan te passen. De wijzigingen worden van kracht na publicatie. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via onze website of via e-mail.

Artikel 4 van het EU-AVG directief omschrijft persoonsgegevens als volgt:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;”

Welke gegevens verzamelen wij?
  • Voornaam, familienaam
  • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, stad, provincie/regio
  • Contactgegevens: telefoon- en/of mobiel nummer, e-mailadres
  • Bankrekeningnummer
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens worden niet gedeeld voor commerciële doeleinden.

Jouw gegevens worden gedeeld met onze werknemers, leveranciers en onderaannemers in de mate waarvoor het nodig is en in het kader van onze dienstverlening. Good ‘n Food blijft verantwoordelijk en neemt de gepaste maatregelen om de bescherming van uw gegevens te garanderen. Elke dienst die wordt geleverd, wordt uitgevoerd in naam van Good ‘n Food.

Het delen of verkopen van jouw gegevens, anders dan voorgenoemde doelstellingen, zal niet gebeuren zonder jouw toestemming.

Bewaarperiode

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegelaten of zolang de overeenkomst duurt.

Wat zijn jouw rechten?
  • Je hebt het recht op inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht op bezwaar.
  • Je hebt het recht jouw toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid dat enkel kan uitgeoefend worden met toestemming of door middel van een overeenkomst.
Rechtsgrond(en) van de verwerkingen

Jouw gegevens worden verwerkt op basis van overeenkomst, hetzij door het aanvaarden van de offerte, hetzij door het ondertekenen van een samenwerkingsakkoord. Uw gegevens worden tevens ook verwerkt op basis van wettelijke verplichting (boekhouding).

Er zijn gegevens die worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens zijn nodig voor prospectie, debiteurenbeheer, klachtenbeheer en beheer van leveranciers.

Voor direct marketing zal jouw toestemming gevraagd worden dewelke je ten alle tijde kan intrekken.

Uitoefenen van rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren op het e-mailadres info@goodnfood.be of per post ter attentie van Good ’n food, Generaal de Wittelaan 12, 2800 Mechelen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken via e-mail contact@apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de GBA: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Laatst aangepast op 21/03/2023 om 11:47